top


480_138.jpg


480_139.jpg


480_141.jpg


480_143.jpg


480_144.jpg


480_147.jpg


480_152.jpg


480_156.jpg


480_162.jpg


480_158.jpg


480_159.jpg


480_164.jpg

Steve Schnaar ( anothe canadate)sin...
480_119.jpg

Sarah Durant
480_134.jpg

Steve Schnaar sings and plays at hi...
480_048.jpg

Drew on right
480_049.jpg

Steve and Drew
480_058.jpg

Faz and Drew
480_059.jpg

Micah Posner left is another canada...
480_064.jpg


480_078.jpg


480_079.jpg


480_093.jpg


480_098.jpg


480_104.jpg


480_111.jpg


480_113.jpg

Chris Krohn in light shirt is also ...
480_114.jpg


480_120.jpg


480_121.jpg


480_123.jpg


480_133.jpg


480_007.jpg